Легендата Мойсей

мойсей

Една от най-интересните книги от Библията е Изход. Тя разказва историята на избавлението на израилтяните от Египетско робство. Това чудо се свързва с името на един човек - Мойсей, избран от самия Бог, за да изведе народа на Израел от Египет.

В царството на фараоните египтяните били усърден в работата, но поробен народ, който е подлаган на преследване и унищожение. Всички новородени деца - момчета са убивани, за да бъде лишен народът от синове, които да го възпроизвеждат. Избраникът на Бога е спасен, за да изпълни божията воля.

Историята за спасението и живота на Мойсей

Когато Мойсей се родил, майка му решила да го спаси от гибел, като най-напред го скрила в дома си. Тъй като не можела дълго да го крие, тя изплела кош, сложила в него младенеца и го пуснала по река Нил. Кошът бил уловен от една от дъщерите на фараона и тя осиновила бебето. Мойсей бил отгледан от родната си майка, която била наета за негова дойка във фараоновия дворец.

Мойсей се ползвал с благоразположението на фараона, тъй като станал египетски принц. Като пораснал се запознал и с висшата политика и военното дело, но неговата нетърпимост към несправедливото и жестоко отношение към израилтяните го лишило от преимуществата на живота в двореца. Мойсей убил един египтянин, за да защити израилтянин, и затова трябвало да избяга от Египет.

Намерил подслон на Арабския полуостров, където станал пастир и се оженил за дъщерята на свещеник, родили му се синове.

Бог му се явил като огън в един къпинов храст и му наредил да се върне в Египет, за да изведе народа си и да го преведе до Обетованата земя Ханаан, която бил определил за евреите.

Мойсей се завърнал в Египет, за да изпълни божията воля. Първоначално фараонът отказал да пусне робите си, но Бог изпратил мор, глад и смърт на египтяните и това накарало могъщия владетел да отстъпи.

Евреите сe отправили на път, но фараонът скоро съжалил за решението си и тръгнал да ги догони и върне. На брега на Червено море Бог сътворил чудо, за да спаси богоизбрания народ. Мойсей ударил с пръчка морето и то се разделило на две, а израилтяните преминали по отворилия се път. Когато преследвачите - египтяни ги последвали, морето се затворило и те се издавили.

чудото на мойсей

Народът на Бога продължил пътя си през пустинята. За да оцелеят в тежките условия, Бог им изпращал манна небесна - хляб и месо, с което да се хранят.

По време на пътуването Мойсей получил от Бог Десетте божи заповеди на планината Синай. Това бил моралният кодекс, по който народът трябвало да живее. Тези заповеди са основополагащи и до днес.

Божият избраник водил народа из пустинята цели 40 години, защото някои от мъжете и жените съжалявали, че са напуснали Египет и смятали, че робският живот е за предпочитане пред скитането из пустинята. За този дълъг период всички, които били родени в робство и помнели битието си на подчинени и унижени роби, измрели. В Обетованата земя накрая пристигнали само свободни хора.

Смъртта на Мойсей

Мойсей доживял до дълбока старост и бил здрав и силен дори на преклонна възраст. Бог го повикал и му показал Ханаанската земя, която бил избрал за народа на Израел. Съобщил му, че друг ще въведе евреите в Обетованата земя и този водач е Исус Навин. Мойсей не успял да стъпи на земята, определена за народа му, но делото му станало легенда.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest