Животът на древните гърци
Život starih GrkaThe Life of the Ancient Greeks

Животът на древните гърци

древни гърци

Всички области, обхващащи района на Средиземно море в античността, са известни под името Древна Гърция. Населението на тези области говорело старогръцки език и наричало себе си елини. Древните гърци владеели и крайбрежните райони на днешна Мала Азия, Кипър, Сицилия, някои райони на Апенините и около Черно море, където създали свои колонии.

Устройство на обществото в древна Гърция

Стара Елада се състояла от отделни градове-държави, наричани полиси. Някои от тях били почти колкото едно селце, но други, като Атина и Спарта, били големи градове. Законите, обичаите и начинът им на живот се различавали и често те водели войни помежду си. Поради непрекъснатите нужди от повече земя, древните гърци колонизирали много съседни области и пренесли там своята култура.

По-малка единица в устройството на живота на древните гърци от полиса е ойкосът. С названието ойкос се обозначавала всяка домашна общност, включваща фамилията на собственика и робите, работещи за тях. За голяма част от древните гърци ойкосът бил целият им космос, центърът на живота им. Аристотел казва, че ойкосът е най-малката единица в държавата.

В древна Елада обществото вече е разслоено. Племенните вождове били начело и се ползвали с всеобща почит. По време на война от тях се избирал главен командващ и всички му се подчинявали напълно. Важните решения обаче се взимали на събрание на всички старейшини, те имали решаваща роля в живота на обществото. На видно място стояли гадателите и прорицателите, които са посредници между хората и волята на боговете, която гадателите тълкували.

Устройство на всекидневието на древния грък

Битието на древния грък се движело между две основни сфери - война и мир. Войната е начин за древните да придобият блага - земи, роби и чуждите богатства при разграбването на победените градове, както и пленниците, освобождавани срещу откуп. Войната е и арената, където мъжете проявявали своята сила и храброст и печелили признание и място в обществото.

древногръцка богиня и древна гъркиня

В периодите на мир древните гърци живеели просто и в абсолютна хармония с природата. Обработвали земята, отглеждали стада, развивали занаяти като грънчарство, ковачество, златарство и други, с което се препитавали. По отношение на труда не съществувало разделение. Господарите и работниците се трудели заедно на нивите, а царските съпруги и дъщери се занимавали с тъкачество наред с робините си.

Важно място в живота заемали празниците и веселието, които отразявали удоволствието от живота. В елинските полиси често се организирали симпозиуми, на които се веселили до зори. Четели поеми, свирели на различни инструменти и танцували цяла нощ, а накрая се организирало шествие. В тези тържества участвали само мъже. Съпругите и дъщерите им си стоели вкъщи. Единственото женско присъствие там било на хетерите - древни жрици на платената любов, на които било позволено да се веселят с мъжете.

Важна част от живота на древните гърци било почитането на боговете, до които гърците редовно се допитвали, защото се смятало, че боговете следят живота на хората и го направляват от божествената планина Олимп. На боговете се пренасяли жертви в знак на почит и отново се организирали празненства, често придружени със състезания.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest