Мъдрости

Житейски и народни мисли  и мъдрости. Мъдрости, афоризми, житейски максими.  Mъдрости и пословици в българския език.
Пияни сълзи Бог не приема.
Виното прави човека не везир, а резил.
Виното и дядо разиграва.
Всичко до време,
пиянството до гроба.
Който пие, не мисли,
а който мисли не пие.
Пиянството е от чума по-лошо.
Само яденето и пиенето
ще му остане на човек на този свят.
Не купувай къща без комшии.
Докато не изядеш една ока сол
с човека, не можеш го позна какъв е.
Жената е като върба -
дето я посадиш, там расте.
Човеците са дяволи,
човеците са и ангели.
Женско кога се ражда
и стрехите плачат.
Зла година се минува,
зъл комшия остава.
Човек по приказката се познава.
Не хвали лична жена, а умна.
Човек става два пъти слуга в къщи:
когато е малък и когато остарее.
Ако искаш да познаеш човека,
дай му власт в ръката.
Майката я съсипват дъщерите,
а тя за тях сина си съсипва.
Всеки, който има челяд е богат.
Дете, което не слуша баща си и майка си,
добро няма да види.
Пилците си отхранват малките,
без да се надяват,
че на старост ще ги гледат.
И на ръката пръстите не са еднакви,
а не децата да са.
Един баща тегли на девет сина гайлето,
девет сина не могат - на един баща гайлето.
Пет пръста са на ръката -
който и да отрежеш, все боли.
Раждала мама синове,
да не са улиците без хора.
На добър син имот не трябва,
а на лош - защо му е?
Момичето дяволите го теглят за ушите,
та расте скоро.
Жени сина, кога сакаш,
а па щерка, кога можеш.
Сестра милей брат като пръстен съд,
а брат милей сестра като меден.
Братска злоба мяра няма.