Пословици и Поговорки

Подрбрани пословици и поговорки от българския език. Поговорки и пословици от българското фолклорно наследство.
Добрата дума цена няма.
Отваряй си устата само за добро.
Блага дума желязна
врата отваря.
Остра дума в сърцето влиза.
Което не умееш да
хвалиш, недей го хули.
Човек с дума не се убива.
Думата е като пусната
стрела - не се връща.
Който много се врича,
той нищо не дава.
Обещание къща не разтуря.
Ако няма вълци,
защо са ни кучета?
Старо гърне
сладка чорба вари.
Не затрупвай стария кладенец,
преди да си изкопал нов.
Намерил село без кучета,
че тръгнал без тояга.
Старото се затваря,
новото се отваря.
Едно мислят мишките,
друго котката.
Един копа и плаче,
друг тропа и скача.
Един се родил да сее,
друг да пее.
Един вади кестените,
друг ги яде.
Като си се хванал на хорото,
ще го играеш.
Покорна главица
сабя не я сече.
Ако не можем какво щем,
нека щем какво можем.
Имаш ли вуйчо владика,
и без пари ще те венчаят.
Който не знае да слугува,
не може да господарува.
Бог прощава,
а цар милост дава.
Мнозина си мият ръцете
да ядат с владиката,
а малцина ще седнат
на трапезата му.
В сляпо царство
едноокият за цар го избират.
Родено за мотика,
не станало владика.
Всяка сврака на
своя клон седи.
Чуждият кон малко яде,
много носи.
Който се надява на
чужда трапеза, той гладен остава.
Който чуждото не почита,
свое няма да види.
Чуждо имане своя
стока не става.