Пословици и Поговорки

Подрбрани пословици и поговорки от българския език. Поговорки и пословици от българското фолклорно наследство.
Правият се смее,
кривият се крие.
Вярата е да се държи,
а законът - да се пази.
Законът е като паяжина -
осата я разкъсва, мухата се заплита.
Правдата надвива
на кривдата.
За правото мри,
за кривото удри.
На чисто лице,
малко вода трябва.
Който работи честно,
ще живее по-лесно.
Който краде,
къща не храни.
Думай правото -
да станеш омразен.
Каквото му на лицето,
такова му на сърцето.
Лъжата върви напред,
а истината подир.
Човек що тегли,
от него се учи.
Бог дава брашното,
дяволът взема чувала.
Гладът изпъжда
вълка от гората.
Дай на сляп очи,
за да избоде и твоите.
Сиромах, щом се замогне, никому не ще помогне.
Гладно куче и
гол кокъл гризе.
Нямали сиромасите работа,
та правели сметка на чорбаджиите.
Който има ръце и крака,
той не е сиромах.
Сиромашията е
най-тежката болест.
Да имаше сиромахът късмет,
не щеше да е сиромах.
Сит на гладен не вярва.
Сиромашията се бои да
влезе у жена работница.
Сиромашията купува по една
ока брашно и пак е весела.
Който няма,
не му е свидно.
Прави си сметката
без ханджията.
Евтиното не си
струва парите.
Дето среброто,
там и доброто.
Който зло мисли,
зло намира.
Кой каквото прави,
на главата си го трупа.
Ако искаш да достигнеш до сладкото,
гълтай по - напред горчивото.
Не хвали се,
а да те хвалят.
  • Споделени Истории

  • Нови
  • Коментирани
  • Популярни