Целувки

Търсиш информация за Целувки? Разгледай последните ни публикации и статии за Целувки.
С целувки древните се прекланяли пред боговетеС целувки древните се прекланяли пред боговетецелувки при срещи. Първите исторически свидетелства за човешките целувки са с четири хиляди години давност. Те са изписани на древноперсийски. През пети век преди новата ера Херодот е разказвал, че персийците целуват...