Седем начина, по които животът на Земята може да приключи

Седем начина, по които животът на Земята може да приключи

Въпросът за апокалипсиса не спира да занимава съзнанието на човечеството още от древността до днес. Съществуват различни сценарийни варианти за края на света. Много от тях предизвикват масови психози.

1

Химически оръжия

Химически оръжия - Новите текстове и статии. Мистика, загадки и всичко касещо Химически оръжия. Материали за Химически оръжия от вековете до днес. Феномени, загадки, паранормални събития и Химически оръжия.