Плюйте си в пазвата, петък, 13-ти е

Плюйте си в пазвата, петък, 13-ти е

7

Днес е петък, 13-ти. Колко от треперят от страх да не ги сполети нещастие? ! В науката има специално наименование за хората, които се страхуват от фаталното число - трискаидекафобия.

1

Трискаидекафобия

Трискаидекафобия - Новите теми и материали. Необясними явления, загадки и всичко относно Трискаидекафобия. Материали за Трискаидекафобия от древността до наше време. Феномени, загадки, паранормални събития и Трискаидекафобия.
Трискаидекафобия - Страхът от числото тринадесет

Страхът от числото тринадесет

03.11.201153027

Страхът от числото тринадесет се нарича трискаидекафобия. Сред най-известните хора, които са имали фобия от числото тринадесет, бил Адолф Хитлер.