Притчата за Каин и Авел

Притчата за Каин и Авел

2

Каин и Авел били синовете на първите хора – Адам и Ева. Каин бил земеделец, а Авел – животновъд. Един ден двамата братя решили да принесат дарове на Бог, от което започнала тяхната трагедия.

1

Притчи за Каин

Притчи за Каин - Последните теми и материали. Необясними явления, загадки и всичко за Притчи за Каин. Материали за Притчи за Каин от древността до наше време. Феноменални истории, загадки, паранормални явления и Притчи за Каин.