Притчата за Каин и Авел

Притчата за Каин и Авел

2

Каин и Авел били синовете на първите хора – Адам и Ева. Каин бил земеделец, а Авел – животновъд. Един ден двамата братя решили да принесат дарове на Бог, от което започнала тяхната трагедия.

1

Притчи за Авел

Притчи за Авел - Актуални теми и материали. Паранормални явления, загадки и всичко касещо Притчи за Авел. Любопитни статии за Притчи за Авел от Средновековието до днес. Феномени, исторически факти, паранормални събития и Притчи за Авел.