Край: Светът свършва на 24 юни тази година!

Край: Светът свършва на 24 юни тази година!

Краят е близо. Светът ще свърши на 24 юни. Датата за края на света е посочена в Библията, и по-точно в глава 13:5. В нея се казва. . .

1

Откровението на Йоан

Откровението на Йоан - Последните текстове и публикации. Паранормални явления, загадки и всичко на тема Откровението на Йоан. Материали за Откровението на Йоан от древността до наше време. Феноменални истории, загадки, паранормални явления и Откровението на Йоан.
Откровението на Йоан - И Библията предрича края на света

И Библията предрича края на света

26.12.20121815845

Апостол Йоан пръв описва унищожението на човечеството при настъпването на Второто пришествие, описвайки го най-подробно в своето Откровение , но не дава определена дата или година, кога това ще се случи.