Притча за собствеността

Притча за собствеността

1

Чувството за собственост не се определя от вещите, с които разполагаме. То живее в нашите мисли. Човек може да разполага с различни предмети, но да няма собственическо чувство.

1

Материални блага

Материални блага - Актуални заглавия и публикации. Мистика, загадки и всичко относно Материални блага. Любопитни статии за Материални блага от Средновековието до наше време. Феномени, древни цивилизации, паранормални събития и Материални блага.