Библията

Търсиш информация за Библията? Разгледай последните ни публикации и статии за Библията.
Послания от Библията
Послания от Библията
Смята се, че в Библията се съдържат много пророчества, които непрекъснато се сбъдват. В нея има около 5000 предсказания и послания, като голяма част ...
Библията предсказва бъдещето?
Библията предсказва бъдещето?
ще е коренно различна. “Кодът на библията” е компютърна система за откриване на кодирани и криптирани съобщения в свещените текстове чрез ...
Значението на числата в Библията
Значението на числата в Библията
Библията е почитана от християните по целия свят. Тя е приета като „словото Божие”. Числата играят важна роля в религиозното или духовно писание. Те ...
И Библията предрича края на света
И Библията предрича края на света
Апостол Йоан пръв описва унищожението на човечеството при настъпването на Второто пришествие, описвайки го най-подробно в своето „Откровение”, но не дава ...
160 животни гинат заради Библията на Дявола
160 животни гинат заради Библията на Дявола
Codex Gigas или Библията на Дявола е най-големият средновековен ръкопис, съхранен до наши дни. Легендата за Дяволската книга, дошла от 15 век до ...
Намериха легендарен град от Библията под паркинг
Намериха легендарен град от Библията под паркинг
юдейството в опита си да елинизира местното население. Сред избухването на размириците царят използвал Акра като опора на войските си в борбата с ...
Библията предрича адска зима в годината на Тигъра
Библията предрича адска зима в годината на Тигъра
Зимата на 2010 година може да бъде най-студената и страшната в историята на човечеството. Тази информация се намира в Библията, според известния ...
Коя е била Лилит и защо е изтрита от Библията?
Коя е била Лилит и защо е изтрита от Библията?
че тази част от Библията е заличена, в еврейския фолклор и някои от текстовете на Кабала се описва съдбата на първата жена, който се опълчва срещу ...
Мистерията на Кодекс Гигас или Библията на Дявола
Мистерията на Кодекс Гигас или Библията на Дявола
за една нощ. Така, почти невероятно, се появява книгата Кодекс Гигас, написана само за една нощ. Днес ръкописът се пази в националната библиотека в ...
Църквата ни заблуждава! Виж кои са лъжовните твърдения на Библията
Църквата ни заблуждава! Виж кои са лъжовните твърдения на Библията
Църквата и християнството пряко следват повелите на Библията в религиозното обучение на вярващите. Оказва се обаче, че куп неща, за които сме ...
Мария Магдалена е написала 4-то евангелие от Библията
Мария Магдалена е написала 4-то евангелие от Библията
Нови разкрития посочват блудницата Мария Магдалена като автор на четвъртото евангелие от Библията – Евангелието на Йоан. Смята се, че Мария Магдалена ...