Ритуал за взимане на решение

Ритуал за взимане на решение

2

решение. С перо и мастило напишете на всеки лист отделните варианти на решението си. След като мастилото изсъхне, направете топчета от листовете...

1

соломоново решение притча

соломоново решение притча, любопитни материали и необясними истории. Виж всички 12 новини и статии за соломоново решение притча в портала.
Други взимат решения вместо нас

Други взимат решения вместо нас

05.12.20104

всеки, който взима важно решение, е убеден, че той прави това, основавайки се единствено на собственото си мнение и по своя воля, а не под влияние...

Притча за сбъднатите желания

Притча за сбъднатите желания

01.12.2015

Един млад мъж бил безкрайно нещастен от живота, който имал. Не одобрявал тясната си квартира и мразел работата си, защото не била никак...

Притча за особняка

Притча за особняка

30.11.2015

В едно село живеел добър и благороден мъж, който обаче рядко общувал със своите съселяни. Той ненавиждал злобата и алчността, от които те били...

Притча за неверниците

Притча за неверниците

21.11.20151

Живял в една далечна страна много мъдър учител. Той възхвалявал Бог и често говорел на многобройните си ученици за него. Един ден мъдрецът и...

Притча за красивата жена

Притча за красивата жена

20.11.2015

Двама пътешественици пристигнали на отдалечен остров. Не след дълго те се запознали с неговите обитатели, сред които били и двете дъщери на...

Притча за грешния избор

Притча за грешния избор

26.02.2016

Някога живял един дървар, който имал двама сина. Успял да ги отгледа съвсем сам, тъй като жена му починала при раждането на второто дете. За...

Съвременна притча за мотивацията

Съвременна притча за мотивацията

18.02.2016

Мравката, като най-работливото животно в гората, отиваше всеки ден с желание на работа и извършваше съвестно своите задължения. Обичаше...

Притча за художника

Притча за художника

02.09.2016

Живял преди много години в Индия един талантлив художник, който имал много ученици. Когато най-добрият от тях приключил обучението си, учителят...

Притча за щастието

Притча за щастието

27.04.2016

Живял някога един възрастен мъж, който всички много уважавали заради мъдрите съвети, които винаги давал. Освен това той бил изключително спокоен...

Притча за двата вълка

Притча за двата вълка

06.08.20152

Един индианец имал подрастващ внук. Старецът виждал, че момчето е още младо и неопитно, и често пъти реагира прибързано. Ето защо веднъж той го...

Притча за солта

Притча за солта

02.07.2015

Имало някога в Индия един възрастен мъдрец. Той често изнасял беседи пред свои последователи и се опитвал да ги направи по-добри и разумни хора...