Притчата за трите типа хора в живота ни

Притчата за трите типа хора в живота ни

0

Мъдър учител искал да представи на своите ученици трите типа хора, с които животът ни среща. Затова той им дал три играчки и ги попитал дали намират разлики между тях.

1

Притчи за Приятелството

Притчи за Приятелството - Притча за видовете приятели

Притча за видовете приятели

30.08.201503434

Ученикът на един мъдрец запитал учителя си колко вида приятели познава. Другарите биват четири вида-отвърнал духовният наставник.

Притчи за Приятелството - Притча за значимите хора

Притча за значимите хора

10.06.201508640

Смисълът на живота е в това какво правим и какво сме научили, а не как изглеждаме в очите на околните.

Притчи за Приятелството - Притча за доверието

Притча за доверието

06.05.201513648

Живели някога трима верни приятели - Доверието, Любовта и Приятелството. Те обитавали малка спретната къщурка, но били щастливи, защото живеели заедно.

Притчи за Приятелството - Притча за двамата другари

Притча за двамата другари

22.04.201504224

Живели някога двама другари. Веднъж, докато се разхождали край морето, те се спречкали и в гнева си единият ударил другия.

Притчи за Приятелството - Притча за верните приятели

Притча за верните приятели

10.01.201503111

История, която разказва, че само човекът, който е верен на приятелите си, бива награден.