Необятните възможности на психотрониката

Психотроника

Човечеството се намира в криза. Общочовешките ценности са обезценени, любовта, доверието и духовната същност са загубени. Поради създалото се положение, всеки човек е поставен на кръстопът - да върви по досегашния грубо материалистичен път, или да започне съзнателно да формира нова духовна култура, обединяваща в себе си древното духовно богатство със съвременните научни, технологични и духовни постижения.

Създаването по изкуствен или не начин на световна криза позволява доста незабележимо да се прикрие създаването на качествено нова научна парадигма и картина на света. Всички науки и научни проблеми, като психотрониката, квантовата и субкван-товата механика и физика, генетиката, човекознанието като цяло, философията, биополето, проблемите на извънземните цивилизации и НЛО - всичко това показва, че светът е много по-парадоксален, невероятен, фантастичен, отколкото го мислехме досега.

Парапсихологични закони

Психотрониката позволява на човек да се докосне до необятните енергии и качества на материята и духа. Те му дават съвършено нови възможности за въздействие върху себе си, средата си и Космоса.

Парапсихологията, или както е по-известна в последно време, Психотрониката, представлява интегративна наука. Тя използва всички средства, понятия и методи на съвременното познание, като отива и отвъд тях. Тя разкрива нови фундаментални енергии и изобщо свойства на живата, и неживата микро и макроматерия и духа.

В човекознанието и природознанието това представлява тяхното биополе, включващо нивата на материята със съответните им поле, енергия, вълни, частици и др. Това са всички онези явления, като астрални пътувания, телепатия, биолечение, левитация и още много други. Чрез усвояването им, човек придобива пълен контрол над материята, като доказва превъзходството си над всяка техника.

Човешки мозък

Други революционни резултати на Парапсихологията е доказването на факта, че боиополето е непосредственият материален носител на психиката и съзнанието. Връзката между биополето и физическата обвивка се оказва сравнително свободна и разтеглива. Това обяснява и всъщност позволява необяснимите досега астрални пътувания из Земята и Космоса.

Парапсихологията доказва холографския принцип, на който се подчиняват мозъка и биополето, психиката и съзнанието. Той е закон, на който се крепи целият свят и цялата Вселена.

Всички тези фантастични възможности се осъществяват на психологическо ниво или по-точно: психо овеществяване - материализиране на зрителните представи на произволни обекти, и психоразлагане - разлагане на всякакви обекти на съставните им елементарни и субелементарни частици, и изпаряването им.

Парапсихология

Заедно с цялото естествознание, Психотрониката разкрива огромното излъчване на разнородни полета, частици, енергии и полета в света ни. Те носят в себе си пълна информация за структурата и свойствата на обектите, които ги излъчват, поради което се разпространяват далеч извън геометричните им граници.

И имайки в предвид колебанията, резонансите, екстремалкостите и изоморфизмите, това показва, че на този свят всичко е прозрачно, всичко е призрачно, чрез полетата си съществуването е разлято в целия Космос, обгръща в себе си цялата действителност. От това следва, че всеки обект е специфична проекция на целия Космос тук и сега.

Психотрониката ни връща към единната и единствена първооснова на всичко. Тя определя дъното на битието, където не съществуват пространство, време, разстояния, движения в познатите ни форми. Тази нова наука осъществява новата революция, води към нови технологии с огромна мощ – полевохолографски, генетични технологии, към нови системи с изкуствен интелект.

Рейтинг

4.1
Общо 11 гласували
5 4
4 4
3 3
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари