Притчата, която разкрива мисията ни на земята

Притчата, която разкрива мисията ни на земята

Преди да слязат на земята душите се събрали, за да изберат роля, която да изиграят, въплъщавайки се в човешко тяло. Всяка от тях искала да усвои урок, непознат за нея до сега.

1

Притчи за Доброто и Злото

Притчи за Доброто и Злото - Притча за чувала с ябълки

Притча за чувала с ябълки

10.12.201504028

Живял един възрастен мъдрец, който винаги бил усмихнат, весел и добронамерен. Той успявал да остане такъв, дори и когато някой го обидел.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за особняка

Притча за особняка

30.11.201503800

В едно село живеел добър и благороден мъж, който обаче рядко общувал със своите съселяни. Той ненавиждал злобата и алчността, от които те били водени и предпочитал да стои далеч от тях.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за съседския дар

Притча за съседския дар

08.09.201502557

Един мъж се нанесъл в нова къща и с удоволствие започнал да си обработва градинката около нея. Той бил човек, който оценява и най-малките неща в живота, ето защо дори птичите песни и красотата на цветята можели да го накарат да се усмихва.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за бръмбара и пеперудата

Притча за бръмбара и пеперудата

04.09.201501619

Пеперудата и бръмбара живеели обитавали една и съща горска поляна. Веднъж един човек минавал през гората и щом видял бръмбара, го заговорил.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за усмихнатата старица

Притча за усмихнатата старица

11.08.201503742

Живяла някога една възрастна жена. Като всяка старица и тя била с изтощено и съсухрено тяло. Въпреки това очите ѝ не спирали да блестят, а усмивката ѝ никога не слизала от лицето.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за двата вълка

Притча за двата вълка

06.08.201504270

нас хората всъщност живеят два вълка. Единият е зъл и кръвожаден. Той е виновен за гнева, за желанието да искаме да притежаваме чуждите пари и имоти, за егоизма и лъжата.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за учителя

Притча за учителя

16.05.201502276

Учителят живее във всеки нуждаещ се. Когато правиш добро за него, ти получаваш най-ценните уроци.

Притчи за Доброто и Злото - Доброто се връща

Доброто се връща

08.03.201505246

В края на деветнадесетото столетие шотландският фермер Флеминг вървял към дома си. Ненадейно той чул шум от близкото блато и забелязал, че вътре е паднало момче, което се опитва да излезе.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за двата избора

Притча за двата избора

21.01.201505223

Когато ме сполети беда, отново си казвам, че имам два избора-да се почувствам като жертва или да се поуча от станалото. Разбира се, предпочитам поуката. Ако някой реши да се жалва, също имам две възможности-да изслушам негативните му излияния или да му пр

Притчи за Доброто и Злото - Притча за борбата между доброто и злото във всеки човек

Притча за борбата между доброто и злото във всеки човек

10.01.201503476

Притча, която ни учи, че ако искаме да бъдем добри хора, трябва само да правим добри неща.