Тази притча ще ти помогне да превъзмогнеш болката

Тази притча ще ти помогне да превъзмогнеш болката

Един мъдрец си има ученик, който често се оплаквал от несгодите на живота. Когато някой ранял сърцето му, той изпадал в тежки депресии и непрекъснато се самосъжалявал.

1

Притчи за Доброто и Злото

Притчи за Доброто и Злото - Притча за истинския мъдрец

Притча за истинския мъдрец

27.01.20180346

Притчата ни учи, че не броят на прочетените книги определя нашата мъдрост, а отношението ни към околните.

Притчи за Доброто и Злото - Притчата, която разкрива мисията ни на земята

Притчата, която разкрива мисията ни на земята

12.02.201702223

Преди да слязат на земята душите се събрали, за да изберат роля, която да изиграят, въплъщавайки се в човешко тяло. Всяка от тях искала да усвои урок, непознат за нея до сега.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за чувала с ябълки

Притча за чувала с ябълки

10.12.201504226

Живял един възрастен мъдрец, който винаги бил усмихнат, весел и добронамерен. Той успявал да остане такъв, дори и когато някой го обидел.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за особняка

Притча за особняка

30.11.201503973

В едно село живеел добър и благороден мъж, който обаче рядко общувал със своите съселяни. Той ненавиждал злобата и алчността, от които те били водени и предпочитал да стои далеч от тях.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за съседския дар

Притча за съседския дар

08.09.201502858

Един мъж се нанесъл в нова къща и с удоволствие започнал да си обработва градинката около нея. Той бил човек, който оценява и най-малките неща в живота, ето защо дори птичите песни и красотата на цветята можели да го накарат да се усмихва.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за бръмбара и пеперудата

Притча за бръмбара и пеперудата

04.09.201501731

Пеперудата и бръмбара живеели обитавали една и съща горска поляна. Веднъж един човек минавал през гората и щом видял бръмбара, го заговорил.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за усмихнатата старица

Притча за усмихнатата старица

11.08.201503899

Живяла някога една възрастна жена. Като всяка старица и тя била с изтощено и съсухрено тяло. Въпреки това очите ѝ не спирали да блестят, а усмивката ѝ никога не слизала от лицето.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за двата вълка

Притча за двата вълка

06.08.201504485

нас хората всъщност живеят два вълка. Единият е зъл и кръвожаден. Той е виновен за гнева, за желанието да искаме да притежаваме чуждите пари и имоти, за егоизма и лъжата.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за учителя

Притча за учителя

16.05.201502445

Учителят живее във всеки нуждаещ се. Когато правиш добро за него, ти получаваш най-ценните уроци.

Притчи за Доброто и Злото - Доброто се връща

Доброто се връща

08.03.201505457

В края на деветнадесетото столетие шотландският фермер Флеминг вървял към дома си. Ненадейно той чул шум от близкото блато и забелязал, че вътре е паднало момче, което се опитва да излезе.