Притча за истинското богатство

Притча за истинското богатство

0

Един човек бил много беден. Сиромахът нямал нито дом, в който да живее, нито някой го наемал на работа. Отчаянието му било толкова силно, че той решил да потърси Буда, за да му поиска съвет.

1

Притчи за Буда

Притчи за Буда - Притча за годините

Притча за годините

18.01.201503667

Човек живее истински, само когато е намерил смисъла за себе си и върши добри дела. През останалото време просто съществува.

Притчи за Буда - Притча за възлите

Притча за възлите

18.01.201503376

Притчата припомня, че за да се справим с трудностите, трябва внимателно да ги анализираме и да открием същината им.

Притчи за Буда - Притча за нещастника

Притча за нещастника

17.01.201516466

Понякога човек има нужда от обич и разбиране тогава, когато най-малко го заслужава.

Притчи за Буда - Притча за богаташа

Притча за богаташа

17.01.201513282

За да помогне човек наистина на другите, трябва първо да е осъзнал тази идея и да е позволил тя да узрее. Делата, подтикнати от користни цели, не са истинска помощ.

Притчи за Буда - Притча за откраднатото съкровище

Притча за откраднатото съкровище

17.01.201511820

Притчата учи, че в стремежа си да притежаваме материални блага, често си навличаме нещастия.

Притчи за Буда - Притча за йогина

Притча за йогина

16.01.201501153

Веднъж Буда и последователите му се озовали пред една река. Те искали да минат от другата страна, но не разполагали с лодка.

Притчи за Буда - Притча за собствеността

Притча за собствеността

16.01.201511767

Чувството за собственост не се определя от вещите, с които разполагаме. То живее в нашите мисли. Човек може да разполага с различни предмети, но да няма собственическо чувство.

Притчи за Буда - Притча за слушателите

Притча за слушателите

15.01.201501726

Съществуват три вида слушатели. Първите са като обърната делва. Колкото и да им наливаш знание, то ще минава покрай тях, без нищо да влиза вътре.

Притчи за Буда - Притча за скулптурата

Притча за скулптурата

15.01.20150823

Божествената сила не трябва да се търси в предмети. Тя същестува в самите нас.

Притчи за Буда - Притча за богатството

Притча за богатството

15.01.201515725

Ако даден човек е с лошо сърце и е мързелив, и ако това се чете в очите му, няма как той да поеме по пътя на богатството.