Човек има девет чувства

Човек има девет чувства

1

Освен зрение, слух, обоняние, осезание и вкус, които са изброени от Аристотел, човек има още четири чувства. Едно от тях е ноцицепция - възприемане на болка от кожата и органите.

1

Чувство

Чувство - Новите заглавия и публикации. Мистерии, загадки и всичко относно Чувство. Материали за Чувство от Средновековието до днес. Феномени, загадки, паранормални събития и Чувство.
Чувство - Как да засилим усещанията си

Как да засилим усещанията си

13.02.201104431

С годините чувствата за осезание, обоняние, както и зрението, намаляват. Ако спазвате някои основни правила, ще можете да подобрите усещанията си.