Историята на Пелопонеската война

Историята на Пелопонеската война

Пелопонеската война заема важно място в историята на Древна Гърция. Основните съперници били Атина и Спарта, около които се формирали две значителни политически обединения - Атинската империя и Пелопонеският съюз.

1

Пелопонеска война

Пелопонеска война - Новите текстове и материали. Мистика, загадки и всичко за Пелопонеска война. Материали за Пелопонеска война от Средновековието до днес. Феномени, древни цивилизации, паранормални събития и Пелопонеска война.