Хората с името Владимир черпят днес!

Хората с името Владимир черпят днес!

На 15 юли се прекланяме пред паметта на свети велик княз Владимир и всеки, който носи това имен празнува днес имен ден. Името Владимир е славянско и означава владее света.

1

Владимир

Владимир - Новите теми и материали. Необясними явления, загадки и всичко касещо Владимир. Любопитни статии за Владимир от вековете до днес. Феномени, исторически факти, паранормални събития и Владимир.