Бабите са причината за човешката еволюция

Бабите са причината за човешката еволюция

Причината хората да живеят по-дълго от другите бозайници са бабите. Изглежда, че бабите имат решаващо значение за развитието на съвременното семейство такова, каквото го познаваме днес

1

Баби

Баби - Новите теми и материали. Необясними явления, загадки и всичко на тема Баби. Любопитни статии за Баби от вековете до днес. Феномени, исторически факти, паранормални събития и Баби.